Brønner

Gå til hovedinnhold

Brønner

Brønnomramming som pyntemur o.l. - regnet fra terrengnivå - omfattes av begrepet hageanlegg, selve brønnen (borehull og vannforekomst) derimot ikke.

Skader i relasjon til brønn, utover den beskrevne omramming, kan følgelig ikke avregnes Norsk Naturskadepool. Det kan derimot søkes om erstatning for skade på brønn i den statlige naturskadeordningen.

Brønnhus må brannforsikres særskilt for at naturskade skal kunne avregnes.