Bikuber

Gå til hovedinnhold

Bikuber

Bikuber er løsøre og må behandles etter reglene for dette. Forutsatt at det er tegnet tingforsikring med branndekning kan skade på kubene, honningen og bisamfunn avregnes mot Norsk Naturskadepool.

Tap av fremtidig honningproduksjon er en interesse (avbruddstap/driftstap) og kan således ikke avregnes.

Objektet er utsatt hva angår storm og flom. Forsikringstakeren må derfor påse at kubene til en hver tid er sikret på forsvarlig måte. Hvis ikke, vil avkortning kunne bli aktuelt.