Asbest

Gå til hovedinnhold

Asbest

På en del eldre bygninger kan det oppstå skade på asbestholdige materialer så som veggkledning og takplater, f.eks. av Eternit. Saksbehandler må være spesielt oppmerksom på at takstmannen strengt skal forholde seg til de gjeldende forskrifter vedrørende reparasjon og deponering av asbestholdige materialer. Dette innebærer at taksten skal inkludere alle kostnader forbundet med asbestsanering. Reparasjonsfirma skal være godkjent av Arbeidstilsynet for denne type arbeid.

Søk etter asbest på Arbeidstilsynets nettsider