All risk dekning

Gå til hovedinnhold

All risk dekning

Med all risk-dekning forstås forsikringsavtaler med utvidet farefelt slik at tilnærmet alle skader dekkes. Typisk er smykke-/verdisakforsikring og C.A.R.- (contractors all risk), prosjekt- og fullrisikoforsikring.

Dersom brannforsikring er et eget element i dekningen og det beregnes naturskadepremie, vil skadene kunne utliknes mot Norsk Naturskadepool. 

For enkelte forsikringsformer beregnes det ikke naturskadepremie. Naturskade under slike forsikringer faller derfor utenfor naturskadeforsikringsordningen.