Dobbeltforsikring og naturskade

Gå til hovedinnhold

Dobbeltforsikring og naturskade

Dersom samme tap er dekket av flere forsikringer, kan sikrede i henhold til FAL § 6-3 første ledd velge hvilke forsikringer han eller hun vil bruke, inntil sikrede har fått den erstatning han eller hun i alt har krav på.

Er flere selskaper ansvarlige for tap etter bestemmelsen i første ledd, utlignes erstatningen forholdsmessig mellom selskapene etter omfanget av det enkelte selskaps ansvar for tapet, når ikke annet er avtalt mellom selskapene.

I og med at dobbeltforsikringsavtalen er sagt opp, skal en evt. utligning mellom selskapene foretas forholdsmessig etter FAL § 6-3, 2. ledd.

Naturskader som erstattes etter naturskadeforsikringsloven blir som kjent fordelt mellom medlemsselskapene i Naturskadepoolen etter det enkelte selskaps andel i Poolen. Det vil derfor i utgangspunktet være lite interessant å gjennomføre fordeling av skaden etter bestemmelsene i FAL § 6-3 annet ledd.

Man må imidlertid være oppmerksom på at selskapenes vilkår ikke alltid er helt like. For naturskader vil dette særlig være aktuelt hva angår sumbegrensninger, fradragsregler og andre oppgjørsbestemmelser.

Ved evt. tilfelle av dobbeltforsikring på naturskader må skaden derfor også alltid gjennomgås og erstatningen vurderes etter eget selskaps vilkår. Sikrede vil ha krav på erstatning etter det gunstigste vilkåret.

Det vil imidlertid være liten grunn til å foreta en fordeling av erstatningen jf FAL § 6-3 annet ledd i det erstatningen som nevnt ovenfor i alle tilfeller vil bli fordelt ved Naturskadepoolens utligning.