Vulkanutbrudd

Vulkanutbrudd har ikke skjedd i naturskadepoolens historie. Det er imidlertid ikke helt utelukket at vi kan komme til å oppleve slike skader, Jan Mayen er i likhet med Island bygget opp av vulkansk aktivitet.

P.t. er det ingen fast bosetning, men utstasjonerte i statlig virksomhet.