Levegger

Gå til hovedinnhold

Levegger

Levegger er ofte mangelfullt innfestet og avstivet. Dette til tross for at leveggen er et stort vindfang. Den er i mange tilfeller bygget av eier. Levegger er også utsatt for klimatiske forhold (råte, rust m.m.). Det må vurderes om skadelidte kan bebreides for feil og svakheter.

Hvis ikke leveggene inngår som en del av bygningen, eller bolig-/fritidshusets hageanlegg, må de være brannforsikret dersom skaden skal avregnes mot Norsk Naturskadepool.
 

Ankesak: 90/88 Levegg med glass - forankring/avstivning ikke naturulykke
  85/94 Levegg - selvbygger 50% avkortning
  32/95 Innfesting terrasse - selvbygger 25% avkortning
     
  24/2005  Mangelfull innfesting 50% avkortning
  05/2010 Ikke mål vind av storm styrke Ikke naturulykke

Se for øvrig ankesaker for Bygg under oppføring.

Se også Avkortning og Svak konstruksjon.