Boligombygging

Gå til hovedinnhold

Boligombygging

 

Ombyggingsarbeider vil normalt medføre større risiko for naturskader under byggeperioden. Bygget vil i perioder være svekket rent konstruksjonsmessig og provisoriske tildekkinger vil ofte ikke tilfredsstille krav til vindbelastning m.m. Vær spesielt oppmerksom på hvilken tid på året arbeidene utføres.

Ansvarsforholdet må her klarlegges (byggherre, tiltakshaver, entreprenør, ansvarshavende e.l.).

Se også bygg under oppføring samt risikoovergang.