Morelldekke

Gå til hovedinnhold

Morelldekke

Morelldekke er et overdekkingsanlegg med plastduk og reisverk.   Dekkeanlegget har flere funksjoner, bl.a. å hindre fugl i å komme til, samt å hindre nedbør på morelltrærne. 

Bruk av åpne konstruksjoner som dette hvor store plastduker henger på stenger feset på stolper, vil være svært utsatt for vind som vil komme inn under plastduker og få tak på disse uansett vindretning.  Ved sterk vind i bruksperioden, vil skade på dekkeanlegget være nesten påregnelig, og sikrede vil måtte være klar over risikoen. 

Det framkommer også som regel i monerings- og bruksveiledningen for slike dekkesystemer at dekkesystemet ikke er dimensjonert for å tåle store vindkrefter. Forsikringstaker er med andre ord kjent med at det er stor risiko for skade ved sterk vind.

 

Ankesaker


1/2009 Morelldekke - overdekkingsanlegg med plastduk og reisverk skadd i kraftig vind, svak konstruksjon 50% avkortning
2/2009 Morelldekke - overdekkingsanlegg med plastduk og reisverk skadd i kraftig vind, svak konstruksjon 50% avkortning
3/2009 Morelldekke - overdekkingsanlegg med plastduk og reisverk skadd i kraftig vind, svak konstruksjon 50% avkortning