Fiskeoppdrett

Gå til hovedinnhold

Fiskeoppdrett

Skader på matfiskanlegg i sjøen kan ikke avregnes mot Norsk Naturskadepool. Det samme gjelder fisken i sjøen.

Det finnes egne forsikringsdekninger for denne type risiko. Slike spesialforsikringer går også foran de generelle dekninger.

Se også Matfiskanlegg.