Erstatningsordningene ved naturskade

Ting som kan forsikres, erstattes av forsikringsselskapene. Det som ikke kan forsikres, som landbruksarealer, veier, broer og annen infrastruktur, erstattes av Statens naturskadeordning.

Mer om de to erstatningsordningene