Tekst:
English
Stor tekststørrelse

Erstatningsordningene ved naturskade

I Norge har vi  en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting, og hvem som erstatter skaden er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke.

Forsikring
 
Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.
 
Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade. I tillegg til de felles erstatningsvilkårene som selskapene har blitt enige om kan det hende du har en videre dekning gjennom ditt eget forsikringsselskap, og det er derfor lurt å ta kontakt direkte med ditt selskap for å få vite hvilke erstatningsordninger som gjelder i ditt tilfelle.
 
Naturskadeforsikringsloven omfatter ikke motorvogn, småbåter, skip og endel andre objekter. Erstatning for disse avhenger av din ordinære forsikringsdekning.
 
 
Offentlig erstatning

Erstatning på verdier som ikke kan brannforsikres dekkes gjennom Statens naturskadefond Dette er det offentlige organet som erstatter naturskader. Slike skader er f.eks skade på dyrka mark og bruer.