Melding til kommunen om skred m.m.

Gå til hovedinnhold

Melding til kommunen om skred m.m.

Kommunen skal orienteres når et område er særlig utsatt for skred eller annen naturskade, jfr. naturskadeforsikringsloven § 2 annet ledd og naturskadeloven § 20.

Underretningen til kommunen skal skje skriftlig.