Melding til kommunen - skred m.m.

Gå til hovedinnhold

Melding til kommunen - skred m.m.

Kommunen skal orienteres når et område er særlig utsatt for skred eller annen naturskade, jfr. naturskadeloven § 20 og naturskadeforsikringsloven § 2, annet ledd. Underretningen til kommunen skal skje skriftlig.

Melding til kommune om område som er særlig utsatt for skred eller annen naturulykkeTil: ....................................................... kommune, Teknisk etat

Adresse: .......................................................

Postnr/-sted: .......................................................


Type naturskade: :
   
Skadedato: :
   
Skadested: :
   
Postadresse :
   
Gnr/bnr :
   
Eierens navn :
   
Type bygning som er skadet :
   
Avstand til bolig/annen bygninghvor mennesker stadig ferdes :
   
Skadeomfang (delvis/total) :
   
Evt. forsikring i annet selskap som forutsettes å kunne gi bedre opplysninger :
   
Selskap, adr., telefon :
   
Skadenummer :
   

Sted: Dato:

Underskrift :