Vilkår

Gå til hovedinnhold

Vilkår

Skader oppstått i 2016 eller senere 

Ved behandlingen av naturskader skal selskapet bruke sine egne vilkår.

Erstatningen skal beregnes med utgangspunkt i disse vilkårene. Det betyr at saksbehandler må ta hensyn til eget selskaps fradragsregler og eventuelle andre begrensninger som fremkommer av vilkårene. f.eks. fradrag for verdiforringelse, aldersfradrag o.l.

Erstatningsutbetalingene - beregnet etter selskapets vilkår - kan deretter avregnes mot Norsk Naturskadepool i henhold til gjeldende avregningsvilkår.

Erstatningsberegning ved naturskader kan ikke være bedre enn tilsvarende oppgjør ved en brannskade.

Se også Saksbehandling.

 

Skader oppstått i 2015 eller tidligere

I saksbehandlingen må skadebehandler hensynta både eget selskaps vilkår og avregningsvilkårene. Skadelidte har krav på "det beste" fra disse to vilkårssettene. Dette er fordi avregningsvilkåret, foruten å være et avregningsvilkår, også var et minimumsvilkår. En skadelidt kunne ikke få et dårlige oppgjør enn det som fremgikk av avregningsvilkårene - som også ble kalt for felles naturskadevilkår. 
 
Avregningsvilkårene gjaldt altså - til fordel for skadelidte - selv om selskapet hadde snevrere egne vilkår.
 
Felles naturskadevilkår/avregningsvilkår ble avviklet pr. 01.01.2016.