Tunneler i fjell

Gå til hovedinnhold

Tunneler i fjell

Av nevnte objekt skal det ikke beregnes naturskadepremie.  Dette innebærer at skader på fjelltunneler ikke kan avregnes i Norsk Naturskadepool.