Standplassoverbygg

Gå til hovedinnhold

Standplassoverbygg

Standplassoverbygg er vindutsatt på grunn av åpen konstruksjon. De er derfor utsatt for klimatiske påkjenninger - ved vind og fukt. Dette vil over tid kunne føre til svekkelser, som rust og råte. Fundamentering og avstivning er ofte mangelfull.


Det må vurderes om skadelidte kan bebreides for feil og svakheter

 

Ankesaker:


12/82
80/88
38/88
skytterhus - avstivning
pelsdyrskur - ingen forankring
skytterhus - forankring - råte
35% avkortning
35% avkortning
50% avkortning