Rørledning

Gå til hovedinnhold

Rørledning

 

Ved skade på rørledning må en vurdere om skadelidte kan bebreides for eventuelle feil og svakheter.   Det er selskapets erstatningsregler som gjelder og selskapet kan avregne skaden i samsvar med Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Det samme gjelder for drensledning, som også kan avregnes dersom drensledning omfattes i selskapets vilkår.

Se også Utvendig ledning og Kabel og rør som ligger nedgravd i bakken.