Reassuranse

Gå til hovedinnhold

Reassuranse

Selskapenes maksimale engasjement i forbindelse med én naturulykke (hendelse) er p.t. kr 16.000.000.000,-. Selskapene dekker selv de første kr 1.500.000 (egenregningen), mens det overskytende er reassurert. 

Denne øverste skadegrense er under løpende vurdering av poolens styre, og oppjustering blir gjort med Justisdepartementets godkjennelse.

En naturskadehendelse kan strekke seg over:

  • 96 timer for storm
  • 504 timer for flom
  • 168 timer for andre skader

Ovenstående tidsangivelser gjelder bare i reassuransesammenheng og kan ikke påberopes overfor forsikringstakerne.