Matfiskanlegg

Gå til hovedinnhold

Matfiskanlegg

I følge naturskadeforsikringsloven § 1 annet ledd er "utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam" unntatt fra naturskadedekningen. Dette innebærer at en hver form for oppdrettsanlegg i sjøen med fisk, varer, forbruksvarer, påstående utstyr, bebyggelse, o.l., ikke kan avregnes Norsk Naturskadepool.