Kraner

Gå til hovedinnhold

Kraner

Det er mange typer kraner - både mer eller mindre mobile og stasjonære. En del mobile kraner vil være å betrakte som motorvogn og dermed falle utenfor naturskadeforsikringen.

For kraner som omfattes av naturskadeforsikringen må en ta hensyn til gitte retningslinjer om bruk og montasje. Disse fastsetter bl.a. hvordan kranen skal sikres mot vindskader. Det er også oppgitt hvilke maksimale vindhastigheter kranen kan brukes i og hvordan denne skal "parkeres" ved sterk vind.

Som oftest vil det her være tale om profesjonelle brukere og det må derfor kunne stilles strengere krav til deres kunnskap om å innse hvilke krav som må stilles. 

Ved vurdering av avkortning vil det ha betydning om det foreligger brudd på reglene om bruk, sikring, parkering og vedlikehold m.m.

Arbeidstilsynet samt politiet vil ofte være inne i bildet ved ulykker med kraner. I mange tilfeller vil derfor opplysninger kunne innhentes fra disse myndigheter.
 


Ankesaker:


235/90

82/94
storm portalkran - mangelfullt sikret mot vindskade

synlig vedlikeholdssvikt
100% avkortning

  50% avkortning