Klimaskader - Tørke

Gå til hovedinnhold

Klimaskader - Tørke

Grunnvannstanden kan i enkelte tilfeller på grunn av langvarig tørke, synke så kraftig at bygninger "setter seg". 

Tørke anses ikke som naturulykke.