Klimaskader - Nedbør

Gå til hovedinnhold

Klimaskader - Nedbør

Byggverk skal tåle nedbør.

Skade som direkte skyldes nedbør er derfor unntatt fra dekning.

Eksempler på skader som ikke dekkes:   
 
1. Kraftig haglvær gjør skade på taktekking.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2011-15348 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skade på en garasje direkte skyldes naturulykke, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skaden skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener at skaden skyldes at rør i forlengelse av grøft/bekk hadde for liten kapasitet og/eller mangelfullt innløp. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2011-14518 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skade på en campingplass direkte skyldes naturulykke, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener skadene skyldes at grunnen ikke klarte å ta unna de store nedbørsmengdene. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2011-12434 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skade på en gårdsvei direkte skyldes naturulykke, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener at skadene skyldes at grøfter og stikkrenner ikke klarte å ta unna vannmengdene som kom i forbindelse med kraftig snøsmelting fordi de var helt eller delvis tettet av snø og is. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2011-11622 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om diverse skader direkte skyldes naturulykke, jf. lov om sikring mot og erstatning for naturskader §4 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener at skadene skyldes nedbør, men finner ikke at det foreligger slike « særlige forhold » som tilsier at det gis billighetserstatning, jf. naturskadeloven §4 annet ledd. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2011-9323 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skader på bygninger og uteareal direkte skyldes naturulykke, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener at hovedårsaken til at bekken tok løp innover eiendommen var ansamling av stein ved inngangen til kulvert. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2011-9194 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skader på en vei direkte skyldes naturulykke, jf. lov om sikring mot og erstatning for naturskader §4 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener at skadene skyldes at grøfter og stikkrenner ikke klarte å ta unna for smeltevann fra omkringliggende terreng. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2011-8102 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skader på en skogsbilvei direkte skyldes naturulykke, jf. lov om sikring mot og erstatning for naturskader §4 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener at skadene skyldes gjenfrosne stikkrenner og at grøfter ikke klarte å ta unna for vannet som kom i forbindelse med kraftig snøsmelting og nedbør. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2011-3844 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skade på en garasje direkte skyldes naturulykke, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda finner at tele i bakken førte til skaden. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2011-3273 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skader på en eiendom direkte skyldes naturulykke, jf. lov om sikring mot og erstatning for naturskader §4 første ledd. Ankenemnda finner at deler av skadene er utenfor hageanlegget, disse skadene faller derfor inn under naturskadelovens dekningsområde. Ankenemnda finner imidlertid ikke at skadene skyldes en erstatningsbetingende skadeårsak. Skadene er derfor ikke dekningsmessige verken etter naturskadeloven eller naturskadeforsikringsloven. Klagen ble ikke
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2011-1380 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skader på en øvingsbane direkte skyldes naturulykke, jf. lov om sikring mot og erstatning for naturskader §4 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener at skadene skyldes mangelfull drenering og overvannsavledning. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2011-1146 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skader på en gårdsvei direkte skyldes naturulykke, jf. lov om sikring mot og erstatning for naturskader §4 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener at skadene skyldes mangel på grøfter og annen avledning av overvann. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2011-1145 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skader på en gårdsvei direkte skyldes naturulykke, jf. lov om sikring mot og erstatning for naturskader §4 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener at skadene skyldes mangel på grøfter og annen avledning av overvann. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2011-1142 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skader på en gårdsvei direkte skyldes naturulykke, jf. lov om sikring mot og erstatning for naturskader §4 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener at skadene skyldes mangel på grøfter og annen avledning av overvann. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2010-24720 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skader på en eiendom dekkes av naturskadeloven, jf. lov om sikring mot og erstatning for naturskader §1 første ledd. Ankenemnda finner at skadene er innenfor hageanlegget. Skade på hageanlegg kan dekkes etter naturskadeforsikringsloven §1 første ledd siste punktum, og kan derfor ikke kreves dekket etter naturskadeloven. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2010-24715 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skader på en eiendom dekkes av naturskadeloven, jf. lov om sikring mot og erstatning for naturskader §1 første ledd. Ankenemnda finner at skadene er innenfor hageanlegget. Skade på hageanlegg kan dekkes etter naturskadeforsikringsloven §1 første ledd siste punktum, og kan derfor ikke kreves dekket etter naturskadeloven. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2010-24714 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skader på en eiendom dekkes av naturskadeloven, jf. lov om sikring mot og erstatning for naturskader §1 første ledd. Ankenemnda finner at skadene er innenfor hageanlegget. Skade på hageanlegg kan dekkes etter naturskadeforsikringsloven §1 første ledd siste punktum, og kan derfor ikke kreves dekket etter naturskadeloven. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2010-24710 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skader på en eiendom dekkes av naturskadeloven, jf. lov om sikring mot og erstatning for naturskader §1 første ledd. Ankenemnda finner at skadene er innenfor hageanlegget. Skade på hageanlegg kan dekkes etter naturskadeforsikringsloven §1 første ledd siste punktum, og kan derfor ikke kreves dekket etter naturskadeloven. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2010-21482 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skader på en vei direkte skyldes naturulykke, jf. lov om sikring mot og erstatning for naturskader §4 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener at skadene skyldes mangel på grøfter og annen avledning av overvann. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-12-07. NSN-2010-14565 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skader på en eiendom dekkes av naturskadeloven, jf. lov om sikring mot og erstatning for naturskader §1 første ledd. Ankenemnda finner at skadene er innenfor hageanlegget. Skade på hageanlegg kan dekkes etter naturskadeforsikringsloven §1 første ledd siste punktum, og kan derfor ikke kreves dekket etter naturskadeloven. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-09-13. NSN-2011-9975 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om reparasjon av dreneringsgrøft rundt skadet hus og anleggelse av avskjæringsgrøft for å hindre ny skade kan kreves dekket, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-09-13. NSN-2011-6364 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skader på industrianlegg direkte skyldes flom og kan kreves dekket, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda legger til grunn at det var flom i bekken ovenfor anlegget. Ankenemnda finner det imidlertid ikke sannsynliggjort at skadene direkte skyldes flommen. Ankenemnda mener at skadene hovedsakelig skyldes at dammens naturlige utløp var lukket og erstattet med en tunell. Denne innretningen hadde ikke stor nok kapasitet. Klagen
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-09-13. NSN-2011-3686 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skade på en gangbro kan kreves dekket, jf. naturskadelovens §1 første ledd. Ankenemnda viser til at det er anledning til å forsikre seg mot naturskader på broer av tre. Skade på et slikt objekt kan derfor ikke kreves dekket etter naturskadeloven. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-09-13. NSN-2011-3160 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skade på brønn kan kreves dekket, jf. naturskadeloven §4 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at selve brønnen ble påført skade i forbindelse med flommen. Skadelidte kan derfor ikke gis medhold i sitt krav på naturskadeserstatning. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-09-13. NSN-2011-2173 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skader på vei skyldes erstatningsbetingende flom, jf. naturskadeloven §4 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener skadene skyldes at det ikke fantes grøfter og stikkrenner som kunne ta unna for vanntilsiget fra omkringliggende terreng i forbindelse med store nedbørsmengder. Ankenemnda finner heller ikke at det foreligger slike « særlige forhold » som tilsier at det gis
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-09-13. NSN-2011-1915 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om dekning av gjenoppretting/merkostnader til etablering av større stikkrenner etter skade på vei, jf. naturskadeloven §14 annet ledd første punktum og takseringsforskriften §7 første ledd. Ankenemnda finner at kostnadene til etablering av større stikkrenner er en merkostnad knyttet til tiltak for å minske faren for natur-skade. Fondsstyret har ikke satt vilkår om at skaden skal utbedres på slik måte at faren for naturskade minskes. Det er derfor ikke grunnlag
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-09-13. NSN-2011-1471 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skade på vei skyldes erstatningsbetingende flom, jf. naturskadeloven §4 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skaden skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda finner heller ikke at det foreligger slike « særlige forhold » som tilsier at det gis billighetserstatning, jf. naturskadeloven §4 annet ledd. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-09-13. NSN-2011-789 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om oppreisning for fristoversittelse etter skade på beite-/innmark, jf. naturskadeloven §7 første og andre punktum. Ankenemnda finner ikke at det foreligger slike særlige grunner som tilsier oppreisning for fristoversittelsen. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-09-13. NSN-2010-21709 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skader skyldes erstatnings betingende flom, jf. naturskadeloven §3 og §4 første ledd. Ankenemnda finner det sannsynliggjort at ansamlingen av stein i bekkefaret skyldes erstatnings betingende flom. Ankenemnda legger til grunn at selve brønnen ikke var skadet. Skade på vann alene er ikke erstatningsmessig etter naturskadeloven. Klagen tas således til følge hva gjelder skadene i bekkefaret.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-09-13. NSN-2010-21570 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skader på gårdsvei skyldes erstatningsbetingende flom, jf. naturskadeloven §4 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skaden skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda finner at tette stikkrenner og mangel på grøfter førte til at vann fra omkringliggende terreng rant innover veien og gjorde skade i forbindelse med kraftig nedbør. Ankenemnda finner heller ikke at det foreligger slike « særlige forhold » som tilsier at det gis
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-06-22. NSN-2011-1382 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skader skyltes en naturulykke, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene kan tilbakeføres til en naturulykke. Det er tale om setnings- og fuktskader. Setningsskadene er mest sannsynlig forårsaket av at masser har blitt vasket bort som følge av overvann i forbindelse med teleløsning og mye nedbør. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-06-22. NSN-2010-25393 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om diverse skader skyltes erstatningsbetingende flom, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener skadene skyldes manglende kapasitet på grøfter og stikkrenner, og mangelfull avledning av overvann rundt bygninger. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-06-22. NSN-2010-18779 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skade på to gårdsveier skyltes flom, jf. naturskadeloven §4 første ledd. Ankenemnda mener skadene skyldes at grøfter og stikkrenner ikke klarte å ta unna de store nedbørsmengdene. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda finner heller ikke at det foreligger slike « særlige forhold » som tilsier at det gis billighetserstatning, jf. naturskadeloven §4 annet ledd. Klagen ble ikke tatt
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-06-22. NSN-2010-14454 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om deler av en grusvei påført skade i form av delvis utgraving av veibanen direkte skyltes flom, jf. naturskadeloven §4 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skaden direkte skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener skaden skyldes at stikkrenne ikke klarte å ta unna regnvann. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-06-22. NSN-2010-13205 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om det foreligger særlige grunner som tilsier at det gis oppreisning for fristoversittelse, jf. naturskadeloven §7 første og andre punktum. Ankenemnda finner det mest sannsynlig at skaden oppstod i oktober 2009. Skaden ble således meldt mer enn tre måneder etter at den oppstod, og meldefristen er oversittet vesentlig. Ankenemnda finner heller ikke at det foreligger slike særlige grunner som tilsier oppreisning for fristoversittelsen. Klagen ble ikke tatt til følge
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-03-17. NSN-2010-24317 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skader på mellom annet en grusvei og området ved inngangspartiet til en bygning skyltes erstatningsbetingende flom, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skadene skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener skadene skyldes store nedbørsmengder som i mangel på grøfter og annen vannavledning har rent rant over grusveien. Ankenemnda finner etter dette at skadelidte ikke kan gis medhold i
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-03-17. NSN-2010-23789 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skade på garasje skyldes erstatningsbetingende flom, jf. lov om naturskadeforsikring §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skaden skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda mener skaden skyldes regn- og smeltevann som i mangel på annen avledning, rant langs garasjeveggen. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-03-17. NSN-2010-22502 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om vanninntrengning som har ført til fuktskader i kjeller direkte skyldes flom, jf. lov om naturskadeforsikring §l første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at vanninntrengingen direkte skyldes flom. Etter Ankenemndas oppfatning skyldes vanninntrengingen mest sannsynlig mangelfullt dreneringssystem. Saken ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-03-17. NSN-2010-22342 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skader på et gjerde og hageanlegg skyldes erstatningsbetingende flom, jf. lov om naturskadeforsikring §l første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skaden skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda finner at skaden skyldes at elven over tid har gravd seg under støttemuren og tatt med seg masser ved sterk vannføring. Dette har etter hvert ført til setningsskader i området bak støttemuren. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-03-17. NSN-2010-10352 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skade på hageanlegg skyltes naturulykke, jf. lov om naturskadeforsikring §l første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at utrasingen av masser kan tilbakeføres til en naturulykke. Ankenemnda mener årsaken til utrasingen er at forstøtningsmuren som skulle holde massene på plass ga etter fordi den ikke var tilstrekkelig dimensjonert. Klagen ble ikke tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-03-17. NSN-2010-10287 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skade på en trebro direkte skyldes flom, jf. naturskadeloven §4 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skaden direkte skyldes flom. Ankenemnda finner at skaden skjedde ved at isflak som kom med elven traff et brokar. Isgang er ikke en erstatnings betingende skadeårsak. Ankenemnda finner heller ikke at det foreligger slike « særlige forhold » som tilsier at det gis billighetserstatning, jf. naturskadeloven §4 annet ledd.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2011-03-17. NSN-2009-20728 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skader skyldes erstatningsbetingende flom, jf. naturskadeloven §4 første ledd. Ankenemnda finner det sannsynliggjort at skaden skyldes erstatningsbetingende flom. Ankenemnda har med dette ikke tatt stilling til om erstatningen kan nektes eller nedsettes på annet grunnlag. Klagen ble tatt til følge i Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2010-12-06. NSN-2010-10353 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om oppreisning for oversittelse av meldefrist, jf. naturskadeloven §7. Skaden ble meldt mer enn tre måneder etter at den oppstod. Ankenemnda fant ikke at det forelå særlige grunner som ga grunnlag for oppreisning. Klagen ble ikke tatt til følge av Ankenmenda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2010-12-06. NSN-2009-18631 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om gjentatt vanninntrenging fra bakkenivå i en kjeller direkte skyldes « flom », jf. naturskadeforsikringsloven §1 første ledd. Forsikringsselskapet avslo dekning med henvisning til at vanninntrengingen mest sannsynlig skyldes at grunnvannstanden i området steg flere ganger i året. Klagen ble ikke tatt til følge av Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2010-10-01. NSN-2010-13182 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skader på naust skyldes erstatnings-betingende flom, jf. naturskadeforsikringsloven §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skaden skyldes erstatningsbetingende flom, men at skaden var forårsaket av oppdemming som følge av kjøving i bekken. Klagen ble ikke tatt til følge av Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2010-10-01. NSN-2010-5481 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skader på hageanlegg skyldes erstatningsbetingende flom, jf. naturskadeforsikringsloven §1 første ledd. Ankenemnda finner det ikke sannsynliggjort at skaden skyldes erstatningsbetingende flom, men at skaden skjedde fordi grøfter og stikkrenner ikke klarte å ta unna vannmengdene som oppstod i forbindelse med store lokale nedbørsmengder. Klagen ble ikke tatt til følge av Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2010-10-01. NSN-2009-8461 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skade i form av ansamling av grus og grovere masser på en åker direkte skyldes « flom », jf. naturskadeloven §4 første ledd. Ankenemnda fant at skaden hovedsakelig skyldes ansamling av overflatevann på åkeren i forbindelse med regn, ikke flom. Klagen ble ikke tatt til følge av Ankenemnda.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2010-06-03. NSN-2009-16231 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om vannskader i leiligheter var forårsaket av « flom », jf. naturskadeforsikringsloven §1 første ledd. I forbindelse med ekstraordinær nedbør samlet det seg mye vann på terrassene til sju leiligheter i et leilighetskompleks. Vann lekket etter hvert inn i de tilstøtende leilighetene gjennom utettheter rundt terrassedørene og forårsaket vannskader. Forsikringsselskapet avslo dekning mellom annet med henvisning til at det ikke var en naturskade.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2010-06-03. NSN-2009-15844 (P-vekt: 0:00) Naturskadeforsikringsloven. Spørsmål om skade på hage skyldtes « flom », jf. naturskadeforsikringsloven §1 første ledd. Forsikringsselskapet avslo dekning med henvisning til at skaden skyldes gravearbeider skadelidte utførte ved legging av nye drensrør rundt fritidsbolig. Ankenemnda tok ikke klagen til følge.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2010-06-03. NSN-2009-12301 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skade på åker skyldtes « flom », jf. naturskadeloven §4 første ledd. I forbindelse med et kraftig regnskyll ble det øverste laget med matjord på en åker vasket bort. Statens naturskadefond avslo erstatning med henvisning til at skaden ikke skyldtes flom. Klagen ble ikke tatt til følge.
 1. Ankenemnda for Statens naturskadefond: 2010-06-03. NSN-2009-12225 (P-vekt: 0:00) Naturskadeloven. Spørsmål om skade på grusvei var forårsaket av « flom », jf. naturskadeloven §4 første ledd. Deler av grusdekket på skadelidtes vei ble skylt vekk i forbindelse med kraftig lokal nedbør. Naturskadefondet avslo dekning med henvisning til at skaden ikke var forårsaket av flom. Klagen ble ikke tatt til følge.