Kabler og rør som ligger nedgravd i bakken

Gå til hovedinnhold

Kabler og rør som ligger nedgravd i bakken

Kabel og rør som ligger nedgravd i bakken kan avregnes når de omfattes av forsikringen og det er beregnet naturskadepremie – og forsikringen for øvrig er i samsvar med Tegningsretningslinjene.

Kabel og rør kan bestå av ulike komponenter; kabel, rør, omleggingsmasser, beskyttelse (f.eks. dekkplater, betongrør o.l.), merking (merkebånd), og nødvendig terrengarrondering over kabel-/rørtrasèen.

En jordkabel ligger i hovedsak i jord, men kan også krysse bekker/elver/veier o.l. 

Når kabel og rør er forsikret, omfattes i tillegg alle komponentene som inngår i henhold til leggeanvisningen. I den grad det er utarbeidet bransjestandarder basert på forskrifter, kan selskapet avregne gjenoppretting i henhold til gjeldende bransjestandard.

Kabel og rør er å anse som skadet når en av komponentene ikke lenger tilfredsstiller/ligger etter leggeanvisingen som direkte følge av en naturulykke.   

Se også Rørledning og Utvendig ledning