Honorar til selskapsintern takstkonsulent

Gå til hovedinnhold

Honorar til selskapsintern takstkonsulent

Skader oppstått fra og med 01.07.2021 eller senere:

Fra og med denne dato gjelder nye satser for honorering av takstrapporter utarbeidet av selskapsansatte takstkonsulenter.

Satsene fremgår av Sirkulære nr. 4/21.

Det er heller ikkke et absolutt krav om fysisk besiktigelse av skadestedet. Dokumentasjon av skadeårsak og omfang må i slike tilfeller foreligge i form av bilder og/eller video - se sirkulæret nevnt over.

 

Skader oppstått før 01.07.2021:

Se Sirkulære 1/14 ved bruk av interntakst.

En forutsetning for å belaste skaden med interntaksthonorar, er at selskapet faktisk har foretatt besiktigelse og utarbeidet takstrapport. 

 

Se også Oppgjørskostnader.