Hjell hesje

Gå til hovedinnhold

Hjell hesje

Naturskade dekkes ved gyldig brannforsikring - for skade på hesje og fiskehjell - med eller uten fisk. 

Normal "levetid" for denne typen byggverk kan være 7-10 år. Dersom det er benyttet trykkimpregnerte materialer, kan levetiden forlenges opp til15-20 år.

"Føttene" skal barduneres eller graves ned til tilstrekkelig dybde. Forankringen skal være til fast fjell eller til tilstrekkelig tunge steiner. Konstruksjonen skal være avstivet mot vindkrefter i lengde- og sideretning. Åsene skal være forsvarlig festet.

Forutsatt at øvrige betingelser for avkortning er til stede, kan oversikten nedenfor være veiledende;

Forankring av beina mangler 50% avkortning
Bardunering mangler 50% avkortning
Forankring/bardunering mangler 100% avkortning
Ufullstendig forankring/bardunering 25-50% avkortn.

Når fisk blåser av hjell uten at det oppstår skade på disse, bør den samlede avkortning settes til 50-100 % dersom skadelidte er mer enn bare lite å legge til last. Se også punktet om løsøre.

Ankesaker:
78/82 mangelfull innfestning 40% avkortning1
47/84 ikke festet sperrebein 50% avkortning
226/84 forankring 100% avkortning
42/85 utsatt beliggenhet/bardunering 50% avkortning