Grøfter, byggegrop og byggegruber

Gå til hovedinnhold

Grøfter, byggegrop og byggegruber

Synking, setning i grunnen og skade ved at en utgravd byggegrube eller grøft raser sammen, vil ofte skyldes en feilvurdering av grunnforholdene. Skadene regnes ikke som naturulykke.
 
Dessuten er det et spørsmål om byggegruben er forsikret. Det er ikke normalt å tegne brannforsikring på grøfter og byggegruber, men slike kan være en del av en prosjektforsikring. Naturskade kan ikke avregnes, selv om det er tegnet brannforsikring.
 
Definisjon av byggegrop: utgravd felt hvor en bygning skal oppføres.
 
Ankesaker:

    9/95  bygg under oppføring - utrasing av grunnmur og byggegrube ved kraftig nedbør  - ikke naturulykke
115/88  villa u/oppføring - utglidning i byggegrube -   ikke naturulykke
103/86  verkstedbygg - inngrep i  terrenget    -   ikke naturulykke 

115/88 villa u/oppføring - utglidning i byggegruve                                           
ikke naturulykke
103/86 verkstedbygg - inngrep i     terrenget                                                        
ikke naturulykke 
  9/95 bygg under oppføring - utrasing av grunnmur og byggegruve ved kraftig nedbør 
ikke naturulykke