Førsterisiko - regler for erstatningsberegning

Gå til hovedinnhold

Førsterisiko - regler for erstatningsberegning

For poster med oppgitt sum i vilkåret og for poster i forsikringsbeviset betegnet som 'Førsterisiko', erstattes skaden - etter fradrag av egenandel - inntil de oppgitte summer.

Fremgangsmåte for erstatning etter skade på førsterisikoforsikret objekt - med mindre noe annet fremgår av selskapets vilkår;

  1. For objekter forsikret på førsterisiko beregnes skaden (erstatningsgrunnlaget)
    i samsvar med vilkårenes bestemmelser om erstatningsberegning.
  2. Dernest gjøres fradrag (som erstatningsreduksjon) – i henhold til lov eller vilkår.
  3. Egenandel fratrekkes
  4. Det beløp som fremkommer, erstattes med inntil førsterisikosummen.

 

Skadeeksempel 1

1. risikosum                           kr   59.000
Erstatningsreduksjon 20 % (svak konstruksjon, subjektive forhold)
Egenandel                              kr    8.000

Skaden er fastsatt til               kr  90.000,-


Erstatningsutregning, skadeeksempel 1;


Forutsetninger: 1.risk 59’, erstatningsred. 20 %, e.a. 8' og skade 90 ' gir:

Skade                                         90.000
- 20 % erstatningsreduksjon      18.000
                                                 -----------
                                                   72.000
- egenandel                                  8.000
                                                ------------
Erstatning netto                      kr  64.000

 - men erstatningsutbetaling   kr  59.000 lik sumbegrensning  

 

Skadeeksempel 2

NB! Eksempelet er basert på gamle avregningsvilkår

1. risikosum                             kr  59.000
Erstatningsreduksjon 20%  (svak konstruksjon, subjektive forhold)
Egenandel                               kr    8.000
Skaden er fastsatt til                kr  90.000,-
Skaden etter fradrag                kr  55.000,-     (se nederst om fradrag)

 

Erstatningsutregning, skadeeksempel 2

Forutsetninger: 1.risk 59', erstatningsred. 20%, e.a.8' , skade u.fradrag 90' og skade med fradrag 55' gir:

Skade                                       kr  90.000,-
Fradrag                                     kr  35.000,-  (For eksempel økning i omsetningsverdi)
                                                -------------
Skade etter fradrag                   kr  55.000
- 20% erstatningsreduksjon      kr  11.000    (Avkortning)
                                                 --------------
                                                       44.000
- egenandel                                      8.000 
                                                  -------------
Erstatning til utbetaling              kr  36.000


Skadeeksempel 3

Forutsetninger:  1 risk. 59’, e.a.8’ skade fastsatt til 90’ Ingen fradrag

Erstatningsutregning, skadeeksempel 3

Skade                                         kr 90.000
Egenandel                                        8.000
                                                   -------------
Erstatning, netto                             82.000 

- men erstatningsutbetaling        kr 59.000,-     lik 1.risk.sum

 

Fradrag, se;

5.2 -  1.ledd
Ved erstatningsberegning gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår eller lov før fradrag av egenandel.

5.3.1    Erstatningsgrunnlaget

5.3.2.1 Fradrag for økning i omsetningsverdi 

5.3.6    Særskilte regler om fradrag for naturskade på rørledninger med tilknyttet utstyr

Lov av 16.06.89 nr 70 om naturskadeforsikring § 1, 3.ledd erstatningsreduksjon