Damanlegg, dammer og lignende

Gå til hovedinnhold

Damanlegg, dammer og lignende

Disse objektene er det ikke naturlig å brannforsikre, og skade på slike kan derfor ikke avregnes mot Norsk Naturskadepool.

Erstatning kan søkes fra statens naturskadeordning.

Selskapene anbefales å bruke dekningsformer som ikke har automatisk avregning med Norsk Naturskadepool dersom de ønsker å dekke naturskader for disse objektene.