Bruer og klopper

Gå til hovedinnhold

Bruer og klopper

Disse objekter er det normalt ikke naturlig å brannforsikre, og skade på disse kan derfor ikke avregnes mot Norsk Naturskadepool. Bruer og lignende utgjør ingen/liten brannrisiko, men jevnlig naturskaderisiko. Av den grunn er de unntatt uansett materialtype.

I tillegg til selve brudekket hører også fundament (brukaret) til brukonstruksjonen. Det er heller ikke naturlig å brannforsikre dette, som dermed heller ikke kan avregnes. 

Bruer som inngår i tomta til bolighus/fritidshus er omfattet av forsikringen. Tilsvarende gjelder også der bru er en del av tilførselsveien gjennom tomta til bolighus/fritidshus, dvs. at det er forsikringstakers tomt på begge sider av brua.

Klopper, som en del av hageanlegg, vil også være omfattet. Se forøvrig avsnittet om Hageanlegg.

For øvrige bruer og klopper i privat eie kan erstatning søkes fra statens naturskadeordning.

Selskapene anbefales å bruke dekningsformer som ikke har automatisk avregning med poolen dersom de ønsker å dekke naturskader for disse objektene.