Bølger og bølgeslag

Gå til hovedinnhold

Bølger og bølgeslag

 

Skade forårsaket av bølger/bølgeslag er i utgangspunktet ikke dekket av naturskadeforsikringen. I kombinasjon med storm eller stormflo vil likevel skader forårsaket av bølger gi erstatning, men som storm eller stormfloskade.

Hendelse Naturulykke? Kommentarer
Skade forårsaket av bølger/bølgeslag alene         Nei Det har ikke blåst storm og det er ikke konstatert stormflo

Skade forårsaket av bølger i kombinasjon med vind av storm styrke

Ja Som stormskade. Takstkonsulenten må konkludere med at det har blåst storm på skadestedet.
Skade forårsaket av bølger i kombinasjon med stormflo Ja Som stormfloskade. Takstkonsulenten må dokumentere at vannstanden har vært høyere enn 5 års returintervall

Se også brygger/kaier

Ankesak

33/92   storm - forretningsbygg - flere tidl. skader,