Skadeårsakene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadeårsakene

Skred

Definisjon Unntak Praktisk behandling Taksering av skredskader Regress     Definisjon Skred er utrasing av større eller mindre masser av leire, snø og løsmasser (stein, grus, sand, jord) i form av: steinskred steinsprang jordskred leirskred snøskred Skred vil si at massene settes i bevegelse. Skred kalles også ras eller i dialektene fall, fonn, rap eller svor.  Skred som...

Storm

Definisjon Unntak Taksering av stormskader Praktisk behandling Regress   Værforespørsler Definisjon Det har blåst storm – og det foreligger en erstatningsbetingende stormskade – når det har blåst minst 20,8 m/sek. (meter pr. sekund), som tilsvarer 41 knop eller 75 km pr. time. Det er tilstrekkelig at ett vindkast har vært oppe i denne vindstyrken. Etter  Beauforts vindskala...

Flom

Definisjon av begrepene flom og vassdrag Flom i vassdrag Villbekker Unntak - utenfor flombegrepet Taksering av flomskader Ankesaker   Definisjon av begrepene flom og vassdrag Vær oppmerksom på at begrepet flom kan ha flere betydninger. I denne håndboken brukes begrepet flom i betydningen naturulykke, jf. naturskadeforsikringslovens § 1, det vil si i samsvar med definisjonen ...

Stormflo

Definisjon Unntak Praktisk behandling Avkortning Taksering av stormfloskader Regress Ankesaker   Definisjon Det er erstatningsbetingende stormflo når vannstanden er over 5 års returperiode. Skadene som bølgeslagene gjør i denne situasjonen er tilsvarende erstatningsmessig – se også avsnittet Bølger/bølgeslag . Forutsetningen for å dekke skader forårsaket av bølgeslag er alts...

Jordskjelv

NB! Alle takstoppdrag i forbindelse med skader som meldes til forsikringsselskapene i forbindelse med jordskjelv,  skal kanaliseres/bestilles via firma Takstmann Øyås AS v/ Nils Håvar Øyås: nils@takstmannoyas.no Øyås treffes også på mobil 464 14643.

Vulkanutbrudd

Vi har ingen erfaring med vulkanutbrudd. Det er imidlertid ikke helt utelukket at man kan komme til å oppleve slik skade, da Jan Mayen er en del av Norge hvor det er vulkansk aktivitet.  Virksomhetene er imidlertid primært offentlige.

Flodbølge - fra 01.01.2023

En flodbølge er en særlig stor bølge som oppstår som en direkte følge av geologiske hendelser, f.eks. jordskjelv, skred eller vulkanutbrudd. Et annet ord for flodbølge er tsunami.  Skader som følge av flodbølge kan avregnes i Norsk Naturskadepool.  Selv om dette egentlig er en indirekte skade, er det tidligere besluttet at skader som følge av flodbølge er å betrakte som...

Meteorittnedslag - fra 01.01.2023

Fra og med 01.01.2023 utvides Lov om naturskadeforsikring til også å omfatte skader som følge av meteorittnedslag. Lovens første ledd andre punktum vil da lyde slik: Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Meteoritter er objekter fra verdensrommet -...