Skadeårsakene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadeårsakene

Skred

Definisjon Unntak Praktisk behandling Taksering av skredskader Regress     Definisjon Skred er utrasing av større eller mindre masser av leire, snø og løsmasser (stein, grus, sand, jord) i form av: steinskred steinsprang jordskred leirskred snøskred Skred vil si at massene settes i bevegelse. Skred kalles også ras eller i dialektene fall, fonn, rap eller svor.  Skred som...

Storm

Definisjon Unntak Taksering av stormskader Praktisk behandling Regress   Værforespørsler Definisjon Det har blåst storm – og det foreligger en erstatningsbetingende stormskade – når det har blåst minst 20,8 m/sek. (meter pr. sekund), som tilsvarer 41 knop eller 75 km pr. time. Det er tilstrekkelig at ett vindkast har vært oppe i denne vindstyrken. Etter  Beauforts vindskala...

Flom

Definisjon av begrepene flom og vassdrag Flom i vassdrag Villbekker Unntak - utenfor flombegrepet Taksering av flomskader Ankesaker   Definisjon av begrepene flom og vassdrag Vær oppmerksom på at begrepet flom kan ha flere betydninger. I denne håndboken brukes begrepet flom i betydningen naturulykke, jf. naturskadeforsikringslovens § 1, det vil si i samsvar med definisjonen ...

Stormflo

Definisjon Unntak Praktisk behandling Avkortning Taksering av stormfloskader Regress Ankesaker   Definisjon Det er erstatningsbetingende stormflo når vannstanden er over 5 års returperiode. Skadene som bølgeslagene gjør i denne situasjonen er tilsvarende erstatningsmessig – se også avsnittet Bølger/bølgeslag . Forutsetningen for å dekke skader forårsaket av bølgeslag er alts...

Jordskjelv

NB! Alle takstoppdrag i forbindelse med skader som meldes til forsikringsselskapene i forbindelse med jordskjelv,  skal kanaliseres/bestilles via firma Protakst AS v/ Ole Øyvind Moen: ole@protakst.no

Vulkanutbrudd

Vi har ingen erfaring med vulkanutbrudd. Det er imidlertid ikke helt utelukket at man kan komme til å oppleve slik skade, da Jan Mayen er en del av Norge hvor det er vulkansk aktivitet.  Virksomhetene er imidlertid primært offentlige.