Skadeårsakene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadeårsakene

Skred

er utrasing av større eller mindre masser av leire, snø og løsmasser (stein, grus, sand, jord) i form av: steinskred steinsprang jordskred leirskred snøskred Skred vil si at massene settes i bevegelse. Skred kalles også ras eller i dialektene fall, fonn, rap eller svor.  Skred som naturulykke forutsetter at det er masser opplagt av naturen selv som raser ut. Det er ingen...

Storm

Definisjon Unntak Taksering av stormskader Praktisk behandling Regress  Ankesaker

Flom som naturulykke

Definisjon av begrepene flom og vassdrag Flom i vassdrag Villbekker Unntak -utenfor flombegrepet Taksering av flomskader Ankesaker   Definisjon av begrepene flom og vassdrag Vær oppmerksom på at begrepet flom kan ha flere betydninger. I denne håndboken brukes begrepet flom i betydningen naturulykke, jf. naturskadeforsikringslovens § 1, det vil si i samsvar med definisjonen a...

Stormflo

Statens kartverk, Se havnivå    Stormflo Hva er stormflo? Kriterier for erstatningsmessig stormflo Praktisk behandling Fradragsregler Utsatte objekter Behandlingsregler Ankesaker Hva er stormflo? Stormflo inntreffer ved kombinasjon av høy vannstand og sterk pålandsvind, dvs. en kombinasjon av astronomisk tidevann og et meteorologisk bidrag. Stormbidraget behøver ikke...

Jordskjelv

NB! Alle takstoppdrag i forbindelse med skader som meldes til forsikringsselskapene i forbindelse med jordskjelv,  skal  kanaliseres/bestilles via koordinator:  naturskade@multiconsult.no   Definisjon Unntak Taksering av jordskjelvskader Praktisk behandling Regress Ankesaker

Vulkanutbrudd

Vi har ingen erfaring med vulkanutbrudd. Det er imidlertid ikke helt utelukket at man kan komme til å oppleve slik skade, da Jan Mayen er en del av Norge hvor det er vulkansk aktivitet.  Virksomhetene er imidlertid primært offentlige.