Personvern

Gå til hovedinnhold

Personvern

 

Norsk Naturskadepool har utarbeidet denne personvernerklæringen for å:

  • vise hvordan vi respekterer og beskytter ditt privatliv

  • forklare hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine

  • fortelle deg hvilke rettigheter du har

H

Hvilke personopplysninger behandles?

Forsikringstakers navn, kommunenummer på skadestedet, skadeårsak, risikoens art, utbetalt beløp.

I skadesaker hvor det gjennomføres revisjon, mottar vi den dokumentasjonen forsikringsselskapene mener er nødvendig for å revidere skadesaken.

Hvor hentes opplysningene fra?

Forsikringsselskapene overfører opplysningene.

Hvem utleveres de til?

Det utleveres ingen personopplysninger, men det lages statistikk på aggregert nivå.

Hvor lagres/arkiveres opplysningene?

Vi oppbevarer informasjon hos vår databehandler Altea med de sikkerhetstiltak som behandling av personopplysninger krever.