Personvern

Gå til hovedinnhold

Personvern

 

Norsk Naturskadepool har utarbeidet denne personvernerklæringen for å:

  • vise hvordan vi respekterer og beskytter ditt privatliv

  • forklare hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine

  • fortelle deg hvilke rettigheter du har

F

Formålet med behandlingen

Fordeler utbetalinger av naturskader mellom forsikringsselskapene i henhold til markedsandeler. Skadebehandlingen foretas av forsikringsselselskapene. Naturskadepoolen utlikner og reviderer naturskadeerstatningen mellom selskapene, og varetar reassuransedekningen av norsk naturskadeforsikring. Naturskadepoolen skal også være kontaktledd mellom deltakerne og Landbruksdirektoratet.

.