Personvern

Gå til hovedinnhold

Personvern

 

Norsk Naturskadepool har utarbeidet denne personvernerklæringen for å:

  • vise hvordan vi respekterer og beskytter ditt privatliv

  • forklare hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine

  • fortelle deg hvilke rettigheter du har

Formålet med behandlingen

Fordeler utbetalinger av naturskader mellom forsikringsselskapene i henhold til markedsandeler. Skadebehandlingen foretas av forsikringsselselskapene. Naturskadepoolen utlikner og reviderer naturskadeerstatningen mellom selskapene, og varetar reassuransedekningen av norsk naturskadeforsikring. Naturskadepoolen skal også være kontaktledd mellom deltakerne og Landbruksdirektoratet.

.

Hvilke personopplysninger behandles?

Forsikringstakers navn, kommunenummer på skadestedet, skadedato, skadeårsak, risikoens art, utbetalt beløp, avsetning og oppgjørsgodtgjørelse.

I skadesaker hvor det gjennomføres revisjon, mottar vi den dokumentasjonen forsikringsselskapene mener er nødvendig for å revidere skadesaken.

Rettslig grunnlag

Lov om naturskadeforsikring, forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool og forskrift om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring.

Hvor hentes opplysningene fra?

Forsikringsselskapene overfører opplysningene til Norsk Naturskadepool.

Hvem utleveres de til?

Det utleveres ingen personopplysninger, men det lages statistikk på aggregert nivå.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Nei, når behandlingen er hjemlet i lov har man ikke valgfrihet til dette.

Når slettes opplysningene?

Dataene brukes til statistikk som kjøres hver måned og sendes selskapene. Etter ti år slettes navn på skadelidt og skadenummer. Kommunenummer beholdes til statistikkformål.

Opplysningene i forbindelse med revisjonen slettes etter 10 år.

Rutiner for elektronisk forsendelse

Norsk Naturskadepool benytter krypteringsløsninger for elektronisk forsendelse av opplysninger for å hindre tilgang for uvedkommende.

Informasjonskapsler

Naturskade.no bruker informasjonskapsler (cookies). 

Behandlingsansvarlig

Norsk Naturskadepool er behandlingsansvarlig ved administrerende direktør Geir R. Trulserud.

Dine rettigheter

Som registrert har du rett til innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, og du har i visse tilfeller krav på å få opplysninger rettet eller slettet.

Det er Datatilsynet som er klageinstans dersom du mener vi ikke behandler dine opplysninger på en lovmessig måte, og du har rett til å klage til dem.