Personvern

Gå til hovedinnhold

Personvern

 

Norsk Naturskadepool har utarbeidet denne personvernerklæringen for å:

  • vise hvordan vi respekterer og beskytter ditt privatliv

  • forklare hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine

  • fortelle deg hvilke rettigheter du har

Formålet med behandlingen

Fordeler utbetalinger av naturskader mellom forsikringsselskapene i henhold til markedsandeler. Revisjon av skadesaker behandlet av forsikringsselselskapene.

Hvilke personopplysninger behandles?

Forsikringstakers navn, kommunenummer på skadestedet, skadeårsak, risikoens art, utbetalt beløp.

I skadesaker hvor det gjennomføres revisjon, mottar vi den dokumentasjonen forsikringsselskapene mener er nødvendig for å revidere skadesaken.

Rettslig grunnlag

Lov om naturskadeforsikring, forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool og forskrift om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring.

Hvor hentes opplysningene fra?

Forsikringsselskapene overfører opplysningene.

Hvem utleveres de til?

Det utleveres ingen personopplysninger, men det lages statistikk på aggregert nivå.

Hvor lagres/arkiveres opplysningene?

Vi oppbevarer informasjon hos vår databehandler Altea med de sikkerhetstiltak som behandling av personopplysninger krever.

Når slettes opplysningene?

Personopplysninger slettes etter 10 år i henhold til regnskapsloven.

Opplysningene i forbindelse med revisjonen slettes etter 10 år.

Rutiner for inngående post

Dokumenter adressert til virksomhetene overleveres uåpnet til de ansatte i virksomheten som er ansvarlige for disse behandlingene for videre håndtering i samsvar med rutinene for den enkelte behandling.

Rutiner for utgående post

Dokumenter sendes i posten i lukket konvolutt eller via e-post.

Rutiner for elektronisk forsendelse

Norsk Naturskadepool benytter krypteringsløsninger for elektronisk forsendelse av opplysninger for å hindre tilgang for uvedkommende.

Rutiner for oppbevaring

Dokumenter som inneholder sensitiv informasjon oppbevares i låsbare skap. Makuleres etter bruk.

Makulering av dokumenter

Norsk Naturskadepool oppbevarer kun dokumenter som er nødvendig for vår utligning og revisjonsbehandling. Unødvendige dokumenter blir makulert.

Behandlingsansvarlig

Norsk Naturskadepool er behandlingsansvarlig ved administrerende direktør Geir R. Trulserud.

Dine rettigheter

Som registrert har du rett til innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, og du har i visse tilfeller krav på å få opplysninger rettet eller slettet.

Det er Datatilsynet som er klageinstans dersom du mener vi ikke behandler dine opplysninger på en lovmessig måte, og du har rett til å klage til dem.