Statens naturskadeordning

Gå til hovedinnhold

Statens naturskadeordning

Den statlige naturskadeordningen (tidl. Statens naturskadefond) er endret fra 1.1.2017.

Ny lov om erstatning for naturskader trådte i kraft 1. januar 2017 - dette medførte bla. a. endringer i hvordan man søker om erstatning.

Søknad om erstatning skal fra 2017 sendes direkte til Landbruksdirektoratet via/fra naturskadeordningen.no

Det er to hovedregler som avgjør om man kan få erstatning under den statlige ordningen; 

 1. Skaden må direkte skyldes en naturulykke ved flom, storm, stormflo, skred, jordskjelv eller vulkanutbrudd.
 2. Skadeobjektet kan ikke forsikres gjennom vanlig forsikring.

Statens naturskadeordning dekker alt som ikke kan forsikres gjennom en vanlig forsikring. Det som avgjør om skadelidte kan søke erstatning blir derfor om objektet kunne vært forsikret - uavhengig om det faktisk ikke var forsikret.

Klagenemnda for naturskadesaker er felles instans for begge erstatningsordningene.

Har skadelidte fått et avkortet (nedsatt erstatning) eller avslått erstatningsoppgjør hos forsikringsselskapet, som skadelidte mener er uriktig - kan vedtaket m.a.o. påklages til Klagenemnda for naturskadesaker.

Andre klager på forsikringsselskapenes skadeoppgjør behandles internt i disse - eller hos Forsikringsklagekontoret.

Klagefrister

 • Klage må sendes Klagenemnda innen tre uker etter at vedtaket fra Statens naturskadeordning ble kjent
 • For klager på vedtak fra forsikringsselskapene er fristen seks måneder.

  Skal du klage videre på Klagenemnda for naturskadesakers avgjørelse, må du reise søksmål for de vanlige domsstolene. Dette må gjøres innen tre måneder etter at Klagenemndas vedtak er mottatt for saker som gjelder statens naturskadeordning. For saker fra forsikringsselskapene gjelder de ordinære bestemmelser i foreldelseslovgivningen, dvs 3 år.

  Henvendelser til Klagenemda for naturskadesaker 

  Klagenemnda,                                                
  Statens naturskadeordning,Landbruksdirektoratet
  Postboks 1450 Vika
  0116 Oslo  
  postmottak@landbruksdirektoratet.no