Storm

Det er kastevindens styrke som i utgangspunktet er avgjørende for om det foreligger erstatningsberettiget storm. 

Ved befaring må det tas hensyn til topografi og andre forhold som kan ha innvirkning på vindhastighet. 

Som eksempel kan nevnes trange fjorder, høye fjell, fallvinder m.m.

Oppgitt vindstyrke kan angis i m/sek., knop eller km/time. Den generelle grense for erstatningsmessig stormskade er 20,8 m/sek. (meter pr. sekund), som tilsvarer 41 knop eller 75 km pr. time.

Etter Beauforts vindskala er denne vindstyrken definert som liten storm, og generelt langt under krav for hva en bygning skal tåle. Ved befaring kan topografi og skadegrad være gode indikasjoner på den stedlige vindlasten.


Beauforts vindskala:

Styrke m/sek knop km/t beskrivelse
1 0.3-1.5 1-3 1-5 Flau vind
2 1.6-3-3 4-6 6-12 Svak bris
3 3.4-5.4 7-10 13-19 Lett bris
4 5.5-7.9 11-16 20-27 Laber bris
5 8.0-10.7 17-21 28-37 Frisk bris
6 10.8-13.8 22-27 38-49 Liten kuling
7 13.9-17.1 28-33 50-61 Stiv kuling
8 17.2-20.7 34-40 62-74 Sterk kuling
9 20.8-24-4 41-47 75-88 Liten storm
10 24.5-28.4 48-55 89-102 Full storm
11 28.5-32.6 56-63 103-117 Sterk storm
12-17 over 32.6 over 63 over 117 Orkan

Gode råd ved storm

Sørg for at konstruksjoner med stort vindfang er forsvarlig forankret.

Båter i opplag, le-vegger og garasjer med åpen port blir fort ofre for vindens herjinger.

Husk at løse gjenstander skal sikres, da disse kan skape farlige situasjoner. 

Alle bygg under oppføring bør sikres ekstra godt.