Skred

Gå til hovedinnhold

Skred

Skred er utrasing av større eller mindre masser av leire, snø og løsmasser (stein, grus, sand, jord) i form av:

  • steinskred
  • steinsprang
  • jordskred
  • leirskred
  • snøskred

Skred vil si at massene settes i bevegelse. Skred kalles også ras eller i dialektene fall, fonn, rap eller svor. 

Skred som naturulykke forutsetter at det er masser opplagt av naturen selv som raser ut.

Det er ingen definert minstegrense, slik at steinsprang og blokkefall regnes med, men det forutsettes at hendelsen utløses plutselig.

Mer om Skred.