Jordskjelv

Gå til hovedinnhold

Jordskjelv

Med jordskjelv menes et plutselig naturlig brudd i jordskorpen som er av en slik karakter at det sendes ut elastiske bølger som merkes som rystelser i bakken og som måles med seismometer. Størrelsen på rystelsene varierer fra umerkelige til svært kraftige, og de avtar i intensitet med avstand fra jordskjelvets sentrum.

De rystelser som har forekommet i naturskadepoolens virketid har i det vesentlige vært innenfor de påkjenninger en bygning skal tåle.

Forsikringsselskaper som får meldt inn mulige jordskjelvskader, skal bestille takst gjennom takstfirmaet Protakst AS v/ Ole Øyvind Moen: ole@protakst.no

Mer om Jordskjelv.

Jordskjelv.no har utfyllende stoff om denne type naturulykke.