Ved flom

 1. Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømmet.
 2. Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut.
 3. Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette på eiendommen.
 4. Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 5. Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.
 6. Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.
 7. Rydd slam etc. og rengjør.
 8. Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.
 9. Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre - og denne har vært oversvømmet - vurderes først uttørking før eventuell riving.
 10. Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 11. Bygninger som står i fare for å "flyte opp" må forankres, evt. må kjeller fylles med vann.