Gode råd, sikring og redning

Gå til hovedinnhold

Gode råd, sikring og redning

Sikring og redning ved storm og flom.

Ved storm

 1. Sørg for at konstruksjoner med stort vindfang er forsvarlig forankret.
 2. Båter i opplag, le-vegger og garasjer med åpen port blir fort ofre for vindens herjinger.
 3. Husk at løse gjenstander skal sikres, da disse kan skape farlige situasjoner.
 4. Alle bygg under oppføring bør sikres ekstra godt.

Ved flom

 1. Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
 2. Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.
 3. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
 4. Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet.
 5. Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann.
 6. Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
 7. Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 8. Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved en stor hendelse kan det bli iversatt tiltak fra myndighetene.
 9. Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt, dersom du ikke er hjemme.

Slik begrenser du flommen hvis du allerede er rammet

 1. Sørg for å sikre skadestedet slik at ikke ytterligere skader oppstår. Hold folk unna bygning som kan stå i fare for å rase sammen eller der grunnen kan rase ut.
 2. Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut. Brannvesenet kan være behjelpelig med pumper..
 3. Vann leder strøm og kan føre til kortslutninger. Ta derfor ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt.
 4. Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 5. Riv ut gulvbelegg/tepper.
 6. Det er viktig at du tar vare på ting du ønsker erstatning for. I mange tilfeller sender vi en takstmann eller en av våre samarbeidspartnere for å vurdere eller utbedre skadene. Ta bilder eller film av skaden. Disse kan brukes til å vurdere erstatningssummen.
 7. God ventilasjon tørker ut vann. Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 8. Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.
 9. Begrens skaden i bygget ved å vaske ut slam og rengjør.
 10. Kontroller at avløp ikke er tett når bygningen tas i bruk.
 11. Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre - og denne har vært oversvømt – vil takstmann eller saneringseslskap vurdere uttørking eller eventuelt riving.
 12. Bygninger som står i fare for å "flyte opp" må forankres, evt. må kjeller fylles med vann. Brannvesenet kan være behjelpelig med pumper og slanger.