09/2022 Indeksjustering av pristabell og soneinndeling - gjeldende fra 1. januar 2023

Gå til hovedinnhold