2012

Gå til hovedinnhold

2012

3/12 Tegningsretningslinjer gjeldende fra 1.april 2012

Dato: 16.03.2012 Vår ref.: JN/PLK Til medlemmene i Norsk Naturskadepool   Sirkulære nr. 03/ 2012   Tegningsretningslinjer gjeldende fra 1. april 2012.     Vedlagt følger reviderte tegningsretningslinjer gjeldende fra 1. april 2012. De tidligere inntatte avsnitt fra naturskadevilkårene er i den nye utgaven fjernet og lesbarheten søkt forbedret.   Med vennlig hilsen Norsk...

2/2012 Informasjon fra Norsk Naturskadepool i forbindelse med "Dagmar"

Til medlemmene i Norsk Naturskadepool Sirkulære nr. 02/ 2012 Dato: 16.03.2012 Vår ref.: NW/PLK Informasjon fra Norsk Naturskadepool i forbindelse med ”Dagmar”  - Kvalitetssikring av skadedata.   Reassuranse I forbindelse med naturskadehendelsen ”Dagmar” som rammet i romjulen 2011, jobber nå Poolkontoret med rapporten til reassurandørene og meglerne. Rapporten skal sendes ett...