2009

Gå til hovedinnhold

2009

6/09 Avvikling av årgang 1999

  Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool Sirkulære nr.: 6/09                                                                                                                  Oslo, 16. oktober 2009 AVVIKLING AV ÅRGANG 1999 Vi minner om at årgang 1999 blir avviklet pr. 31.12.09, og fjerde kvartal 2009 vil derfor være siste mulighet til å utligne skadene mellom selskapene...

5/09 Naturskadepremie for sumløse og kollektive hjemforsikringer

    Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool Sirkulære nr. 5/09                                                                                                            Oslo, 8. september 2009 NATURSKADEPREMIE FOR SUMLØSE OG KOLLEKTIVE HJEMFORSIKRINGER Styret i Norsk Naturskadepool vedtok på sitt møte 3. september 2009 å endre premieraten for naturskadeforsikring fra...

4/09 Endring av premiesatsen for naturskadeforsikring

Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool     Sirkulære nr. 4/09                                                                                                                                             Oslo, 8.september 2009    ENDRING AV PREMIESATSEN FOR NATURSKADEFORSIKRING Styret i Norsk Naturskadepool vedtok på sitt møte 3.september d.å. å endre premiesatsen for...

3/09 Referat fra årsmøte i Norsk Naturskadepool

Til medlemmene i Norsk Naturskadepool Sirkulære nr 03/09 Oslo, 16. juni 2009 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK NATURSKADEPOOL TIRSDAG 16. JUNI 2009 PÅ LEANGKOLLEN HOTELL Møtet ble ledet av styrets leder Erling Falk. Innkallingen var sendt ut med sirkulære nr. 2/09 datert 25. mai 2009. Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden, og møtet ble erklært lovlig satt....

2/09 Årsmøte i Norsk Naturskadepool - innkalling

Til medlemmene i Norsk Naturskadepool   Sirkulære nr. 2/09 Oslo 25. mai 2009 ÅRSMØTE I NORSK NATURSKADEPOOL I henhold til styrets beslutning innkalles til årsmøte i Norsk Naturskadepool                     tirsdag 16. juni 2009 kl. 17.00. Årsmøtet holdes på                 Quality Hotel Leangkollen, Bleikeråsen 215, 1387 Asker    Dagsorden for møtet: 1. Årsberetning om...

1/09 Reassuranseavdekning 2009 for Norsk Naturskadepool

Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool Sirkulære nr. 1/09                                                    Oslo, 5. januar 2009                                                   Vår ref.: 2009/00004   REASSURANSEAVDEKNING 2009 FOR NORSK NATURSKADEPOOL Vedlagt følger reassuranseprogrammet for 2009 for Norsk Naturskadepool.   Med vennlig hilsen Norsk Naturskadepool  ...