2008

Gå til hovedinnhold

2008

2/08 Godtgjørelse ved bruk av selskapsansatte bygningstakstmenn ved naturskadetaksering.

  Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool Sirkulære nr. 2/08            Oslo, 12. mars 2008                       2008/00035    GODTGJØRELSE VED BRUK AV SELSKAPSANSATTE BYGNINGSTAKSTMENN VED NATURSKADETAKSERING   Det vises til Norsk Naturskadepools sirkulære nr. 11/03 ( www.naturskade.no ) vedrørende godtgjørelse og betingelser for bruk av selskapsansatte takstmenn ved...

1/08 Reassuranseavdekning for Norsk Naturskadepool 2008

   Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool   Sirkulære nr. 1/08      Oslo, 9.januar 2008                              Vår ref: 2008/0035   REASSURANSEAVDEKNING 2008 FOR NORSK NATURSKADEPOOL Vedlagt følger reassuranseprogrammet for 2008 for Norsk Naturskadepool.   Med vennlig hilsen Norsk Naturskadepool Stefi Kierulf Prytz Ass.fagdirektør Dir.tlf: 23 28 44 42 E-post:...