2007

Gå til hovedinnhold

2007

7/07 Avregningsvilkår for Norsk Naturskadepool gjeldende fra 1.januar 2008

Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool   Sirkulære nr. 7/07   Oslo 18.desember 2007 7/07 AVREGNINGSVILKÅR FOR NORSK NATURSKADEPOOL GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2008 Endring i felles avregningsvilkår for Norsk Naturskadepool gjeldende fra 1. Januar 2008. Vedlagt følger nytt avregningsvilkår gjeldende fra 1. Januar 2008. Endringer/tilførsler er foretatt i punktene 1 / 3.1.1 /...

6/07 REASSURANSE 2008 FOR NORSK NATURSKADEPOOL

Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool Sirkulære nr. 6/07   Oslo, 14. november 2007   REASSURANSE 2008 FOR NORSK NATURSKADEPOOL Styret i Norsk Naturskadepool har vedtatt følgende reassuranseprogram for 2008. Egenregning og forsikringssum er uendret. Premien er foreløpig ikke endelig fastsatt. Limit            Deductible NOK   1,000,000,000  xs   NOK      600,000,000...

5/07 Naturskadepremie for sumløse og kollektive hjemforsikringer

Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool Sirkulære nr.: 5/07 Oslo 16. oktober 2007   NATURSKADEPREMIE FOR SUMLØSE OG KOLLEKTIVE HJEMFORSIKRINGER Premieraten for naturskadeforsikring har med virkning fra 1. januar 2007 vært 0,11 promille.         Styret i Norsk Naturskadepool har besluttet at premieraten skal være uendret i 2008. For sumløse og kollektive hjemforsikringer...

4/07 Referat fra Årsmøte i Norsk Naturskadepool

      Til medlemmene i Norsk Naturskadepool   Sirkulære nr. 4/07                        Oslo, 14. juni 2007     REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK NATURSKADEPOOL TORSDAG 14. JUNI 2007 I SHIPPINGKLUBBEN, OSLO   Møtet ble ledet av styrets leder Ragnar Kayser.   Innkallingen var sendt ut med sirkulære nr. 2/07 datert 24. mai 2007. Det var ingen innvendinger til innkalling eller...

3/07 Tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring - gjeldende fra 1. juni 2007

          Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool       Sirkulære nr. 3/07                                                   Oslo 1. juni 2007     Reviderte tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring     Vedlagt følger reviderte tegningsretningslinjer for naturskadeforsikring. Reglene gjelder fra 01.06.07. De reviderte reglene er forsøkt tilpasset fellesvilkårene f...

2/07 Årsmøte i Norsk Naturskadepool

      Til medlemmene i Norsk Naturskadepool   Sirkulære nr. 02/07                                                                                                       24.05.2007 2007/00334 – KN   ÅRSMØTE I NORSK NATURSKADEPOOL I henhold til styrets beslutning innkalles til årsmøte i Norsk Naturskadepool               torsdag 14. juni 2007 kl. 16.00. Årsmøtet holdes i       ...

1/07 Reassuranseavdekning for Norsk Naturskadepool

        Til medlemmene i Norsk Naturskadepool       Sirkulære nr. 1/07                                                                                                Oslo  15.januar 2007       REASSURANSEAVDEKNING FOR NORSK NATURSKADEPOOL   Vedlagt følger reassuranseprogrammet for 2007 for Norsk Naturskadepool.         Med vennlig hilsen Norsk Naturskadepool     Knut Nordsko...