2006

Gå til hovedinnhold

2006

10/06 Reassuranse 2007 for Norsk Naturskadepool

Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool Sirkulære nr. 10/06 Oslo, 5. desember 2006   REASSURANSE 2007 FOR NORSK NATURSKADEPOOL   Styret i Norsk Naturskadepool vedtok på styremøtet i dag følgende reassuranseprogram for 2007.     Limit    Deductible NOK 1,400,000,000  excess of NOK   600,000,000 NOK 3,000,000,000  excess of  NOK 2,000,000,000 NOK 3,500,000,000 NOK...

9/06 Naturskadepremie for sumløse dekninger

Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool     Sirkulære nr.: 9/06 Oslo 19. september 2006 NATURSKADEPREMIE FOR SUMLØSE DEKNINGER   Styret i Norsk Naturskadepool har besluttet å redusere premien for naturskadeforsikring til 0,11 promille med virkning fra 1. januar 2007.   Vi har således fastsatt følgende premier for sumløse dekninger for 2007 basert på en indeksjustering p...

8/06 Endring av premiesatsen for naturskadeforsikring

Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool                                                                                             24.08.2006 2006/00017 – KE Sirkulære nr.: 8/06       Oslo, 24. august 2006     ENDRING AV PREMIESATSEN FOR NATURSKADEFORSIKRING   Styret i Norsk Naturskadepool vedtok på sitt møte 23. august 2006 å endre premiesatsen for naturskadeforsikrin...

7/06 Utvidelse av fareområdet flom - endring i definisjon

Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool     Sirkulære nr.:  7/06                               Oslo 24. august 2006 kun elektronisk distribusjon Utvidelse av fareområdet flom – endring i definisjon. Utvidet flomdefinisjon gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. juli 2006 Med erstatningsbetingende flom i vassdrag forstås en situasjon der ekstraordinær nedbør/sterk...

6/06 Referat fra Årsmøte i Norsk Naturskadepool

Til medlemmene i Norsk Naturskadepool Sirkulære nr. 6/06 Oslo, 1. juni 2006 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK NATURSKADEPOOL TORSDAG 1. JUNI 2006 I SHIPPINGKLUBBEN, OSLO   Møtet ble ledet av styrets leder Ragnar Kayser.   Innkallingen var sendt ut med sirkulære nr. 4/06 datert 11. mai 2006. Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden, og møtet ble erklært lovlig satt...

5/06 Innbetaling til Norsk Naturskadepool i forbindelse med bidragsutligning, kvartals- og årsavregninger

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL     SIRKULÆRE NR. 5/06     Oslo, 31. mai 2006       INNBETALING TIL NORSK NATURSKADEPOOL I FORBINDELSE MED BIDRAGSUTLIGNING, KVARTALS- OG ÅRSAVREGNINGER   I forbindelse med ovennevnte avregninger har Norsk Naturskadepool i den siste tiden registrert at en del medlemsselskaper oversitter betalingsfristen.   Et selskap som skal beta...

4/06 Innkalling til årsmøtet

  Til medlemmene i Norsk Naturskadepool     Sirkulære nr. 4/06     Oslo 11. mai 2006       ÅRSMØTE I NORSK NATURSKADEPOOL   I henhold til styrets beslutning innkalles til årsmøte i Norsk Naturskadepool               torsdag 1. juni 2006 kl. 16.00. Årsmøtet holdes i Shippingklubben, Haakon VII’s gate 1, 0161 Oslo   Dagsorden for møtet:   1. Årsberetning om virksomheten i 2005...

3/06 Avvikling av årgang 1996

    Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool             Sirkulære nr.: 3/06                                                                 Oslo, 30. mars 2006   AVVIKLING AV ÅRGANG 1996         Vi minner om at årgang 1996 blir avviklet pr. 30.6.2006, og andre kvartal 2006 vil derfor være siste mulighet til å utligne skadene mellom selskapene. Gjenstående skadereserve e...

2/06 Endring av øvre ansvarsgrense i naturskadeforsikring

  TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL SIRKULÆRE NR. 2/06 Oslo, 6. februar 2006   ENDRING AV ØVRE ANSVARSGRENSE I NATURSKADEFORSIKRING   Styret i Norsk Naturskadepool besluttet på styremøtet 23. august 2005 å søke Justisdepartementet om å øke den øvre grensen for selskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe fra 10 milliarder kroner til 12,5 milliarder...

1/06 Reassuranseavdekning for Norsk Naturskadepool

Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool Sirkulære nr.: 1/06 Oslo 5. januar 2006 REASSURANSEAVDEKNING FOR NORSK NATURSKADEPOOL Vedlagt følger reassuranseprogrammet for 2006 for Norsk Naturskadepool. Med vennlig hilsen Norsk naturskadepool Kari Ericsson reassuranseprogram