2005

Gå til hovedinnhold

2005

7/05 Naturskadepremie for sumløse dekninger

    Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool Sirkulære nr.: 7/05 Oslo 12. september 2005 NATURSKADEPREMIE FOR SUMLØSE DEKNINGER Norsk Naturskadepool har fastsatt følgende premier for sumløse dekninger for 2006 basert på en indeksjustering på + 1,4 % for innbo og løsøre: SpareBank 1 Skadeforsikring AS’ dekning for LO-medlemmer: Forsikringssummen økes fra kr. 379 503,- til...

6/05 Reviderte retningslinjer for premieberegning og utligningsgrunnlag for naturskader.

Oslo 15. august 2005   Reviderte retningsregler for premieberegning og utligningsgrunnlag for naturskader.   Vedlagt følger reviderte retningsregler for premieberegning og utligningsgmnnlag for naturskader. Endringene har først og fremst sammenheng med utvidelsen av naturskadedekningen som Justisdepartementet gjorde gjeldende fra 01.01.05. Når den forsikrede ting er et...

5/05 Referat fra årsmøte i Norsk Naturskadepool, 06.06.2005

                                                                                  Oslo, 6. juni 2005   REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK NATURSKADEPOOL MANDAG 6. JUNI 20051 SHIPPINGKLUBBEN, OSLO   Møtet ble ledet av styrets leder Per Kåre Herredsvela.   Innkallingen var sendt ut med sirkulære nr. 4/05 datert 13. mai 2005. Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden, ...

4/05 Årsmøte i Norsk Naturskadepool

                                                                                 Oslo 13. mai 2005     ÅRSMØTE I NORSK NATURSKADEPOOL   I henhold til styrets beslutning innkalles til årsmøte i Norsk Naturskadepool   mandag 6. juni 2005 kl. 16.00. Årsmøtet holdes i Shippingklubben, Haakon VII’s gate l, 0161 Oslo   Dagsorden for møtet:   1. Årsberetning om virksomheten i 2004 ...

3/05 Egenandel for naturskadeforsikring

Oslo 16. februar 2005   EGENANDEL FOR NATURSKADEFORSIKRING Justisdepartementet har fastsatt ny egenandel for naturskadeforsikring. Det er besluttet at egenandelen skal økes fra kr. 4.000 til kr. 8.000 med virkning fra 1. april 2005.   Med vennlig hilsen Norsk Naturskadepool Knut Nordskog Direktør

2/05 Utlikningsgrunnlag pr.1.juli 2004

Oslo 16. februar 2005   UTLIKNINGSGRUNNLAG PR. 1. JULI 2004 Vedlagt følger utlikningsgrunnlaget for Norsk Naturskadepool basert på medlemsselskapenes innrapportering av forsikringssummer pr. 01.07.04. Dette grunnlaget vil bli benyttet for utligning av skade...

1/05 Reassuranseavdekning for Norsk Naturskadepool

Oslo 5. januar 2005   REASSURANSEAVDEKNING FOR NORSK NATURSKADEPOOL Vedlagte følger reassuranseprogrammet for 2005 for Norsk Naturskadepool.   Med vennlig hilsen Norsk Naturskadepool Knut Nordskog Direktør       Vedlegg