2004

Gå til hovedinnhold

2004

8/04 Endring i lov 16. juni 1989 nr.70 om naturskadeforsikring og felles avregningsvilkår i Norsk Naturskadepool

                                                                       Oslo, 23. desember 2004 ENDRING I LOV 16. JUNI 1989 NR.70 OM NATURSKADEFORSIKRING OG FELLES AVREGNINGSVILKÅR I NORSK NATURSKADEPOOL   Endring i naturskadeforsikringsloven ble kunngjort 17. ds.;   I lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring gjøres følgende endring:   § 1 første ledd skal lyde:   Tin...

7/04 Referat fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Naturskadepool 21.10.2004

                                                                           Oslo, 21. oktober 2004   REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK NATURSKADEPOOL TORSDAG 21. OKTOBER 2004   Møtet ble ledet av styrets leder Per Kåre Herredsvela.   Innkallingen var sendt ut med sirkulære nr. 4/04 datert 22. september 2004. Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden, ...

6/04 Naturskadepremie for sumløse dekninger

                                                                                 Oslo, 7. oktober 2004 NATURSKADEPREMIE FOR SUMLØSE DEKNINGER   Norsk Naturskadepool har fastsatt følgende premier for sumløse dekninger for 2005 basert på en indeksjustering på +1,5 % for innbo og løsøre:   SpareBank 1 Skadeforsikring AS’ dekning for LO-medlemmer: Forsikringssummen økes fra kr....

5/04 - Endring av premiesatsen for naturskadeforsikring

                                                                                 Oslo, 7. oktober 2004 ENDRING AV PREMIESATSEN FOR NATURSKADEFORSIKRING   Styret i Norsk Naturskadepool vedtok på sitt møte 6. oktober 2004 å endre premiesatsen for naturskadeforsikring fra 0,15 promille til 0,12 promille med virkning fra 1. januar 2005. Endringen har sammenheng med det positive...

4/04 - Ekstraordinært årsmøte i Norsk Naturskadepool 21.10.2004

                                                                      Oslo, 22. september 2004   EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK NATURSKADEPOOL Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Norsk Naturskadepool             torsdag 21. oktober 2004 kl. 10.00.   Årsmøtet holdes på Losby Gods, Losbyveien 270, 1475 Finstadjordet   Dagsorden for møtet: 1. Valg I henhold til instruks...