2003

Gå til hovedinnhold

2003

11/03 GODTGJØRELSE VED BRUK AV SELSKAPSANSATTE BYGNINGSTAKSTMENN VED NATURSKADETAKSERING

                                                                                                             Norsk Naturskadepool   Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool   Sirkulære nr. 11/03                                                                            Oslo, 15. desember 2003   GODTGJØRELSE VED BRUK AV SELSKAPSANSATTE BYGNINGSTAKSTMENN VED NATURSKADETAKS...