Melding fra Skadeutvalget\ 2014

Gå til hovedinnhold

Melding fra Skadeutvalget\ 2014

01/14 EVAKUERING I FORBINDELSE MED FAREN FOR SKRED UNDER MANNEN

  TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL    MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 01/14                                               Oslo, 23. oktober 2014 I ANLEDNING AV EVAKUERING I FORBINDELSE MED FAREN FOR SKRED UNDER MANNEN Myndighetene har som kjent beordret evakuering av utsatte eiendommer under fjellpartiet Mannen i Rauma i Møre og Romsdal. Skredeksperter overvåker...

02/14 UTVIDET FORTOLKNING AV BEGREPET HAGE/HAGEANLEGG

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL    MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 02/14                                               Oslo, 30. oktober 2014 UTVIDET FORTOLKNING AV BEGREPET HAGE/HAGEANLEGG Bakgrunn Erstatningsordningene ved naturskader i Norge er som kjent to-delt. Etter en lovendring i 2006, dekker forsikring naturskade på hage/hageanlegg, mens Statens...

03/14 UTVIDET FORTOLKNING AV BEGREPET HAGE/HAGEANELGG – NOEN PRESISERINGER

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL    MELDING FRA SKADEUTVALGET NR. 03/14                                               Oslo, 14. november 2014   UTVIDET FORTOLKNING AV BEGREPET HAGE/HAGEANELGG – NOEN PRESISERINGER Vi viser til Melding nr. 02/14.   Den utvidede fortolkningen gjelder kun utstrekningen/arealet av hva som nå menes med hage/hageanlegg. Hage/hageanlegg...