Melding fra Skadeutvalget 2001

Gå til hovedinnhold

Melding fra Skadeutvalget 2001

02/02 Erfaringssammendrag - naturskaderevisjon av flomskader

TIL MEDLEMSSELSKAPENE  I NORSK NATURSKADEPOOL MELDING FRA SKADEUTVALGET NR 02/02 Oslo, 19.11.2002 Erfaringssammendrag - naturskaderevisjon Norsk Naturskadepool har nylig avsluttet revisjonen av skader ferdigmeldt til naturskade-poolen i tiden 01.01.2000 – 30.06.2001. Samlet sett er inntrykket at det fortsatt er for stor andel av skadene der det forekommer saksbehandlingsfeil...

01/01 Bruk av selsk.ansatte bygn.takstmenn ved koordinert naturskade

Til medlemsselskapene i Norsk Naturskadepool Melding fra Skadeutvalget nr 01/01 Oslo, 27. april 2001 BRUK AV SELSKAPSANSATTE BYGNINGSTAKSTMENN VED KOORDINERT NATURSKADETAKSERING (SKADER MED DEKNING ETTER NATURSKADEFORSIKRINGSLOVENS BESTEMMELSER) Det vises til Poolens sirkulære nr 6/00 der det ble informert om bruken av selskapsansatte takstmenn ved skader som skal behandles ...

01/02 Fotodok. ved Ankenemndsbeh./ Takseringshensyn ved flomskader

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL MELDING FRA SKADEUTVALGET NR 01/02 Oslo, 22. februar 2002      (e-post og tlf.nr korr. 08/10) 1.Fotodokumentasjon ved behandling i Ankenemnda for Statens naturskadefond 2.Kontroll og særlige hensyn ved taksering av flomskader  1.       Fotodokumentasjon. Ved innsending av tilsvar i ankesaker for Ankenemnda for Statens naturskadefo...

02/01 Skader på piper og grunnmurer i Rana-distriktet

TIL MEDLEMSSELSKAPENE I NORSK NATURSKADEPOOL MELDING FRA SKADEUTVALGET NR 02/01 Oslo, 28.juni 2001 SKADER PÅ PIPER OG GRUNNMURER I RANA-DISTRIKTET Norsk Naturskadepool er kjent med at det denne våren og forsommeren fra Rana-distriktet er innmeldt en rekke skader på piper og grunnmurer til selskapene. Skadene er til dels oppgitt å ha sin årsak i jordskjelv ultimo mars og medi...

Unumm. 2 Nedbør- /flomskader i Asker og Bærum 07.10.2001

Til: Medlemsselskapene Fra: Skadeutvalget Oslo, 8. oktober 2001 Melding fra Skadeutvalget Nedbør-/flomskader i Asker og Bærum 07.10.2001 Som følge av store nedbørsmengder i går er det allerede innmeldt mange skader til selskapene. Ytterligere skader må påregnes å bli innmeldt. Skadeutvalget minner selskapene om at en flomskade etter naturskadeforsikringsloven skal ha som års...

Unumm.1 Skader etter uvær høsten 2000

Til: Selskapene Fra: Skadeutvalget i Norsk Naturskadepool Oslo, 17. januar 2001 Skader etter uvær høsten 2000 Været høsten 2000 har som kjent gitt mange og til dels store naturskader. En rekke av disse er skader som er omfattet av naturskadeforsikringen i henhold til naturskadeforsikringsloven og som dermed kan utlignes i Norsk Naturskadepool. Andre, så som rene nedbørsskade...